Om Isskolen

Udgiver:
Nordic centre of excellence SVALI (http://ncoe-svali.org)

Vedligeholdes ved:
De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Øster Voldgade 10
1350 København K
www.geus.dk

V. Signe Hillerup Larsen
PhD-studerende
e-mail: shl@geus.dk

Du er meget velkommen til at kontakte os med rettelser eller gode ideer til forbedringer.

GEUSlogoSVALI_Logo_rgb


Kort beskrivelse af SVALI:
Den nylige opvarmning af Jorden har medført ændringer i kryosfæren – den del af jordsystemet hvor vand forekommer i sin frosne form – hvilket har betydet en øget afstrømning af smeltevand og isbjerge fra gletsjerne og et stigende havniveau. Den øgede afstrømning af ferskvand til havene påvirker også havcirkulationen og den hydrologiske cyklus i Arktis. Disse ændringer sker hurtigere end forventet. For at blive i stand til at forudsige fremtidige havniveaustigninger er det nødvendigt med en bedre forståelse af glaciologiske processer og at inkludere dem i modeller af jordsystemet. NCoE SVALI forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvor hurtigt ændre volumen af is sig i det arktiske og nordatlantiske område og hvorfor? Vil disse processer fortsætte med at accelerere? Hvad er konsekvenserne for havniveau og – cirkulation? Hvilken betydning får det for samfundet?