Velkommen til Isskolen

Siden henvender sig til folkeskolens 6-10 klassetrin og er bygget op som et undervisningsforløb til geografi eller natur/teknik.

Eleverne kan lære om klimaforandringernes påvirkning på gletsjere, iskapper og indlandsisen og hvilken betydning dette har for havniveauet. Det er formet som et grundlæggende forløb så eleverne lærer den grundlæggende terminologi, når vi snakker om is og klimaforandringer. Læreren kan derefter selv tage fat i emner til uddybelse eller tilføjelser. Se link samlingen her på siden.

Følgende emner gennemgås:

Is på land: Grundlæggende om gletsjere, iskapper og indlandsis og hvor de findes.

Opståen og opførsel: Hvordan gletsjere dannes og hvordan de opfører sig. Blandt andet kort om kælvning af isbjerge og dannelsen af moræner.

Når isen smelter: Om hvad der sker når isen smelter og hvordan dette påvirker havniveauet

Hvorfor smelter isen?: Om klimaforandringer og hvad det betyder for isen. Derunder drivhuseffekten.

I forskernes fodspor: Her kan man høre om PhD-studerende der arbejder med gletsjere.

Eleverne klikker sig selv igennem emnerne. Undervejs er der små lærings-quizzer og efter hvert emne er der en kort opsummering af de begreber der er gennemgået samt quizzer, øvelser og ideer til diskussionsspørgsmål man kan tage op på klassen. Se hints til diskussionsspørgsmålene her på lærerens side under øvelser og forsøg.

Ta’ et kig på begrebsoversigten i menuen til venstre for at få et overblik over hvilke begreber der introduceres.

Derudover findes en samlet liste over forsøg og øvelser med besvarelser her på siden under forsøg og øvelser for læreren. Hvor du også findes hints til diskussionspunkterne.

Under links er der en række links til sider, hvor du kan finde meget mere viden og uddybende undervisningsmateriale. Hvis du har links du snes skal på listen så send dem meget gerne til os.

Har du spørgsmål eller kommentarer til siden er du velkommen til at kontakte os. Se i hovedmenuen under om os.