Balance

 

Når en gletsjer er i balance vil den ikke ændre form. Der falder altså ligeså meget sne på de øvre dele af gletsjeren som der smelter is ved randen. Men en gletsjer er aldrig i balance. Om sommeren vil der mange steder smelte meget mere is end der vil falde sne. Men modsat vil der om vinteren falde meget sne men derimod slet ikke smelte is.

 
Copyright GEUS

© GEUS

Om sommeren vil gletsjeren trække sig tilbage fordi der smelter mere is end der falder sne. Om vinteren vil gletsjeren rykke frem fordi der ikke smelter is samtidig med at der falder mere sne. Selvom gletsjeren rykker frem om vinteren og tilbage om sommeren, siger man stadig at den er i balance hvis den ender det samme sted hvert år.


Se denne video der viser et år i en kælvende gletsjers liv.

Næste