Istider

 

Nogle perioder er der meget mere is på jorden end andre, de perioder kalder vi for istider. Når der ikke er istid, siger vi, at der er mellemistid. Vi befinder os lige nu i en mellemistid. En istid varer ca. 100 tusind år og en mellemistid varer mellem 15 tusind og 50 tusind år. Den sidste istid sluttede for ca. 14 tusind år siden.

 
©GEUS

©GEUS

Sådan så der ud – set fra Nordpolen for ca. 20 tusind år siden. Indlandsisen er hvid. Kan du se, hvilke lande, der var dækket? Når indlandsisen er mere udbredt, som på billedet, er vi i en istid.

Næste