Klimaforandringer

 

Klimaet er aldrig helt konstant. Som du så før, er klimaet forskelligt alt efter, hvor man er på kloden og samtidig kan klimaet på samme sted på kloden også ændre sig over tid.

 

Store klimaforandringer

istider De store klimaforandringer kender du allerede som skiftet mellem istider og mellemistider. Det veksler mellem at være istid og mellemistid fordi gennemsnitstemperaturen på jorden ændrer sig – klimaet forandre sig. En istid varer ca. 100 tusind år, og en mellemistid varer ca. 30 tusind år. Sidste istid sluttede for ca. 12 – 14 tusind år siden.

Mindre klimaforandringer

Men under både istid og mellemistid kan klimaet også ændre sig, dog med lidt mindre udsving. Der kan på den måde være både varme og kolde perioder i f.eks. en mellemistid. Vi kan se på et par eksempler fra den mellemistid vi er i nu.

 
Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Billedet viser en genopført nordbokirke på Grønland.

Nordboerne i Grønland

Da nordboerne begyndte at flytte til Grønland i vikingetiden omkring år 1000, var klimaet så mildt, at de kunne dyrke korn. Omkring midten af 1300 tallet var klimaet dog blevet koldt igen, og det har været svært at dyrke noget som helst. Man mener at det var på grund af den fejlende høst der gjorde at nordboerne på Grønland uddøde.


 
Den lille istid

Den kuldeperiode der fulgte efter vikingernes varmeperiode, kalder vi for den lille istid. Det var ikke en rigtig istid, men det var en meget kold periode. Den varede fra år 1350 og helt frem til 1850, og især vintrene var meget koldere i Europa end de er i dag.

''Temsen fryser til is'', 1677. Maler: Abraham Hondius.

”Themsen fryser til is”, 1677. Det originale maleri hænger på Museum of London. Maler: Abraham Hondius.

Maleri af Themsen, som er frosset helt til. Floden løber igennem London. Maleriet er fra år 1677. I dag fryser Themsen aldrig helt til.


 

drivhuseffekt

Menneskeskabte klimaforandringer

Luftens temperatur er steget de sidste par hundrede år. Temperaturstigningen hænger sammen med, at mennesker er begyndt at udlede CO2 ved afbrænding af kul og olie. Dette øger drivhuseffekten, som gør jorden varmere.

Næste