Is og klimaforandringer

 

Når klimaet bliver varmere vil havniveauet i verdenshavene stige. Dette sker både på grund af smeltning af is og opvarmning af havet.

 

havets_opvarmning

Når klimaet bliver varmere vil havene stige på grund af smeltevand fra is på land. Men havet stiger ikke kun fordi der bliver tilført mere vand. Det varmere klima vil også opvarme havet. Når vand bliver opvarmet vil det udvide sig. Denne udvidelse giver også havniveaustigninger.

Man mener at havet stiger lige meget på grund af smeltet is som på grund af vandets udvidelse. Havet er steget med ca. 1.7 mm om året siden år 1901. Det giver en samlet havniveaustigning på 17 cm på 100 år.

Se om du kan regne ud hvad der sker med isen når klimaet bliver varmere i denne quiz.

Quiz

Næste