Drivhuseffekten

 

Jordens atmosfære fungerer lidt som et drivhus for jorden. Den gør at noget af den varme solens stråler skaber, bliver fanget tæt ved jorden. Dette holder jorden varm og gør den beboelig for mennesker. Drivhuseffekten er derfor en god ting.

 

Drivhusgasser

Drivhus
Atmosfæren består mest af Nitrogen (77 %) og Ilt (21 %), de sidste ca. 2 % er en masse forskellige andre gasser. Det er nogle få bestemte gasser i atmosfæren der giver den drivhuseffekt, som holder jorden varm.

De vigtigste drivhusgasser er

  • Kuldioxid, CO2
  • Methan, CH4
  • Lattergas, N2O
  • CFC-gasser

Desuden er vanddamp også en drivhusgas, den er bare meget ujævnt fordelt i atmosfæren.

Trafik Når vi taler om menneskeskabte klimaforandringer, er det fordi mennesket har ændret det naturlige indhold af drivhusgasser i atmosfæren. ko Blandt andet har vi tilført atmosfæren en masse CO2, gennem forbrænding af kul og olie.

Man brænder f.eks. kul og gas af til opvarmning af huse og olie bliver brændt af som f.eks. benzin i biler.

Methan som er en særligt stærk drivhusgas bliver udledt blandt andet gennem køers bøvser.

 

Tegnefilm om klimaforandringer
Hvis du har lyst, kan du se en lille tegnefilm om klimaforandringer, den tager 10 min, så spring over hvis du ikke har tid.


Næste