Moræner

 

Når en gletsjer flyder ud på landjorden, bliver der dannet morænebakker.

 

Istidslandskab

Når en gletsjer flyder hen over landjorden vil den skubbe en masse sten og grus foran sig. Der bliver derved dannet en bakke foran gletsjeren. Denne type bakke kalder man en moræne. På billedet er morænebakken markeret med et 1 tal.

Næste