Innlandsis

 

Den største oppsamlingen av is på land kalles en innlandsis. Arealet må være større enn 50 tusen km² før man kan kalle det en innlandsis. Arealet til innlandsisen på Grønland er 1.7 millioner km², som er mer enn arealet til Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island til sammen.

 

Grønland
Kart over Grønland.

Nesten hele Grønland er dekket med et tykt lag av is, som noen steder er opp til 3 km tykt. Innlandsisen på Grønland har vært der lenge. Forskere mener at isen begynte å samle seg til en innlandsis for 3-4 millioner år siden. På kartet på figuren ser du at det også er områder på Grønland som er isfrie.

Klikk neste og se hvordan en innlandsis ser ut

Neste