Ved brekanten av innlandsisen

 

Brekanten til innlandsisen kan se veldig forskjellig ut fra sted til sted. De er snødekket det meste av året, men om sommeren smelter snøen og man kan se isbreen. Her kan du se et par eksempler på hvordan det kan se ut.

 
Randen af indlandsisen

© GEUS

Et eksempel på hvordan brekanten til innlandsisen ser ut.

Noen ganger siger isbreen ut over landskapet, som her i Nord-Grønland. Isbreen er dekket av snø nesten helt ut til brekanten. Og ved brekanten er det små sjøer fylt med smeltevann fra isbreen.


Copyright GEUS

© GEUS

En isvegg på innlandsisen på Grønland.

Andre steder ender innlandsisen som en bratt vegg. Smeltevannet kan renne som elver inne i isen, som her hvor smeltevann renner ut i et vannfall. Foran isbreen finnes det også elver av smeltevann.


Copyright GEUS

© GEUS

Et eksempel på hvordan breoverflaten kan se ut ved kanten av innlandsisen.

Noen steder langs brekanten kan isbreens overflate bli nesten helt svart. Det er fordi mye støv samler seg på overflaten. På bildet kan du også se hvordan det dannes elver og sjøer på breens overflate.


Neste