Kanten på inlandsisen

 

Utseendet på inlandsisen kant kan variera mycket. Under större delen av året är den täckt av snö, men under sommaren så smälter snön bort och avtäcker den underliggande isen. Här är några exempel.

 
Randen af indlandsisen

© GEUS

Ett exempel på iskanten av den Grönländska inlandsisen.

På vissa ställen så glider is in i landskapet. Isen är täckt av snö nästan ända in till iskanten. Vid iskanten kan man hitta små sjöar med smältvatten.


Copyright GEUS

© GEUS

En isvägg från den Grönländska inlandsisen.

På andra ställen så slutar inlandsisen som en stor vägg av is. Smältvattnet skapar kanaler inne i isen, som du kan se när vatten forsar ut från en tunnel och formar ett vattenfall. Vid framkanten av glaciärerna så formas floder av smältvatten.


Copyright GEUS

© GEUS

Ett exempel på hur ytan av inlandsisen kan se ut nära iskanten.

På vissa ställen utmed kanterna på inlandsisen kan isen bli helt svart. Detta sker när smuts och andra partiklar samlas på ytan. Du kan också se hur sjöar och strömmar bildas på isen.


Nästa