Antarktis

 

Antarktis og Grønland er de eneste stedene på jorda som vi i dag har innlandsis. Du kjenner kanskje Antarktis som Sydpolen, men Sydpolen er kun et punkt cirka i midten av Antarktis.

 
Copyright GEUS

©GEUS

Jorda sett rett over Nordpolen (til venstre) og rett over Sydpolen (til høyre). Du kan se at Antarktis sin innlandsis er mye større enn Grønlands innlandsis.

Antarktis er ikke bare en øy, slik som Grønland, men et helt kontinent. Arealet til Antarktis sin innlandsis er 14 millioner km², som er åtte ganger større enn Grønlands innlandsis.

Neste