Istider

 

I noen perioder er det mye mer is på jorden sammenliknet med andre, og disse periodene kaller vi istider. Når det ikke er en istid, sier vi at det er en mellomistid. Vi er nå inne i en mellomistid. En istid varer i ca. 100 000 år og en mellomistid varer fra mellom 15 000 – 50 000 år. Den siste istiden slutta for ca. 14 000 år siden.

 
©GEUS

©GEUS

Dette er hvordan jorda ser ut sett fra Nordpolen for ca. 20 000 år siden. Innlandsisen er hvit. Kan du se hvilke land som var dekket av isen? Når innlandsisen har en utbredelse som denne, er vi inne i en istid.

Neste