Isbreer

 

En isbre er en masse av is i bevegelse. Du kan se for deg at isen siger ut som en stor tyktflytende brøddeig. Det finnes mange forskjellige bretyper og ordet isbre, eller bre, blir ofte brukt om alle typer ismasser på land.

 
Copyright GEUS

© GEUS

Dette er en isbre fra Grønland. Du kan se hvordan isbreen siger ut fra innlandsisen.

Vi vil vende tilbake til is i bevegelse i avsnittet om hvordan is på land blir dannet. Nå skal vi se på to forskjellige bretyper:

  • Utløpsbreer
  • Dalbreer

Neste