Dalbreer

 

Noen isbreer ligger helt for seg selv. De siger altså ikke ut fra en innlandsis eller en iskappe, men finnes i daler i fjellene, og de blir derfor kalt dalbreer.

 

storglaciaren

Storglaciären i Sverige.

Storglaciären er en dalbre. Storglaciären betyr “den store isbreen”, men egentlig er den veldig liten sammenliknet med de andre bretypene vi har sett på til nå. Den er bare 3 km².

Neste