Oppsummering:

 

Vi har nå sett forskjellige eksempler av isbreer på land. Du bør nå kjenne til og kunne forklare disse begrepene:

  • Innlandsis
  • Iskappe
  • Isbre
  • Istid og mellomistid

Vi har også sett litt på hvor isbreer, iskapper og innlandsis finnes.

 

Diskusjoner i klassen:

– Hvorfor tror du det er perioder med istider og mellomistider?

– Vet du hvor mange mennesker som bor på Grønland?

– Bor det mennesker i Antarktis?

– Har du noen gang vært på en isbre?

 

Øving: Hvor stor er innlandsisen på Grønland?

Hvor stor er innlandsisen på Grønland?sheet

Nesta