Kalving

 

Når en isbre siger ut i havet dannes det isfjell, og vi sier at isbreen kalver. Isfjellene blir dannet ved at store biter av isbreen knekker av og de blir i vannet ført ut i fjordene.

 

Se på animasjonsfilmen for å se hva som skjer når isbreen kalver store isfjell. I den neste filmen under kan du se hvordan dette ser ut i virkeligheten.


Her kan du se hvordan en ordentlig isbre kalver. Helheim er en utløpsbre til innlandsisen på sør-øst Grønland, og den er en av de isbreene på Grønland som beveger seg raskest. I denne videoen kan du se et veldig stort isfjell kalve fra Helheimbreen.


Dette er en animasjonsfilm som viser hvordan en isbre kalver. Smeltevann fra overflaten blir ledet gjennom isbreen i tuneller ned til bunnen av isbreen, hvor vannet renner ut i fjorden. Når vannet renner under isbreen begynner den å skli fortere på underlaget. Isbreen beveger seg derfor raskere ut i fjorden, hvor den brytes opp og kalver isfjell.

 

 

Neste