Moreenit

 

Når en isbre siger utover landjorda blir det dannet morener.

 

Istidslandskab

Når en isbre siger utover landjorda vil den skyve masse stein og grus foran seg. Det blir derfor dannet en liten rygg foran isbreen. Denne oppsamlingen av stein og grus kaller man for en morene. På figuren er morenen markert med et 1-tall.

Neste