Balanse

 

Når en isbre er i balanse vil den ikke endre form. Det faller da like mye snø på de øverste delene av isbreen som det smelter is ved kantene. Men en isbre er aldri helt i balanse. Om sommeren vil det mange steder smelte mye mer is enn det snør. Og motsatt vil det om vinteren snø mye, men derimot ikke smelte så mye is.

 
Copyright GEUS

© GEUS

Om sommeren vil isbreen trekke seg tilbake fordi det smelter mer is enn det som transporteres fram mot fronten. Om vinteren vil isbreen rykke fram fordi isen ikke smelter, samtidig med at det snør. Selv om breen rykker fram om vinteren og tilbake om sommeren, sier vi allikevel at den er i balanse, men bare hvis den ender opp på samme sted hvert år.


Her er en video som viser livet til en kalvende isbre i et år.

Neste