Balans

 

En glaciär som är i balans kommer inte att ändra sin form. Detta på grund av att lika mycket snö faller på toppen av glaciären, som det smälter runt de yttre och lägre delarna av glaciären. Dock är glaciärer nästan aldrig i balans. Under sommaren så kommer det oftast att vara mer smältning än snöande och under vintern mer snö än smältande.

 
Copyright GEUS

© GEUS

Under sommaren så kommer glaciären att retirera på grund av mer smältning och under vintern så kommer den avancera på grund av mer snöfall. Även om en glaciär avancerar och retirerar under sommaren och vintern så säger man att den är i balans. Detta om den hamnar på samma plats varje år igen.


Denna video visar en glaciärs liv under ett år.

Nästa