Isbreen som vannreservoar

 

Et vannreservoar er et sted hvor man kan oppbevare vann til seinere. Is er bare frossent vann og kan sees på som et vannreservoar.

 

Water Storage Tank Bildet viser en stor vanntank, en type vannreservoar.

For å forstå hva dette betyr for vannet på jorda, skal vi først ta en kikk på vannets kretsløp.

Neste