Is som en vattenreservoar

 

En vattenreservoar är ett ställe där vatten kan lagras för att användas senare. Is är ju också vatten och kan därav ses som en vattenreservoar.

 

Water Storage Tank Bilden visar en stor tank som är en vattenreservoar.

För att förstå vad detta betyder så börjar vi med att se på hur Jordens vattencykel fungerar.

Nästa