Vannets kretsløp

 

På jorden har vi hele tiden en konstant mengde vann. Det var altså like mye vann på jorda i “gamle dager” som det er i dag. Vannet blir oppbevart i forskjellige reservoarer: Det meste av vannet finnes i havet, men noe av vannet finner man som vanndamp i luften, som dråper i skyene, vann i sjøer, grunnvann og is og snø på land.

 
Følg tallene på figuren og finn ut hva som skjer:

1) Vann fordamper fra havet og blir til skyer

2) Skyene kommer innover land hvor vannet faller som regn eller snø

3) En del av regnet blir ført tilbake til havet i elver

4) En del av regnet blir til grunnvann og sjøer

5) En del av regnet fordamper eller blir brukt av planter

6) En del av snøen blir til isbreer, iskapper og innlandsis