Vattencykeln

 

Mängden vatten på vår planet är konstant, vilket betyder att det finns lika mycket vatten nu som förr. Vattnet kan lagras i olika typer av reservoarer, där havet är den absolut största av dem. Men en viss del finns också lagrad som vattenånga I atmosfären, vatten i sjöar, grundvatten och is och snö på land.

 
Följ numren och se vad som händer i figuren:

1) Vatten evaporerar från havet och bildar moln.

2) Vattnet transporteras över land där det faller som regn eller snö.

3) En del av vattnet kommer att transporteras tillbaka till havet genom floder och strömmar.

4) En del av regnet kommer att bli till grundvatten och sjöar

5) Delar av regnet kommer att evaporera eller användas av växter

6) Delar av snön kommer att bli till glaciärer, istäcken och inlandsis.