Havnivå

 

Hvis det smelter mer is en det dannes ny, vil isbreene bli mindre. Vannet som lagret i isen på land gjennom tusenvis av å, vil derfor renne tilbake til havet og havnivået vil derfor stige.

 

Gletsjer flod

Bildet viser en smeltevannskanal på Grønlands innlandsis.

Innlandsisen på Grønland alene lagrer så mye vann at havet ville steget med ca. 7.4 m, hvis hele innlandsisen hadde smeltet. Det gjør den heldigvis ikke før tusenvis av år.

Er du nysgjerrig på å se hvordan verden ser ut når havet stiger med f.eks. 7 m, kan du klikke her.

Neste