Mammuter på havbunnen

 

Under ser du et bilde av en utstoppet mammut. Det var et stort elefantliknende dyr som levde i Nordeuropa under siste istid. Hvert år fisker spesielt nederlandske fiskere masse mammutskjellett opp fra havbunnen i Nordsjøen. Men bodde mammutene på havets bunn? Eller har de falt i vannet? Finn ut mer om hva som skjedde ved å lese mer under.

 

mammut

HAVNIVÅET UNDER SISTE ISTID

Under siste istid for ca. 120 000 til 12 000 år siden, var det mye mer is på land enn det er i dag. Det var lagret så mye is på land at havnivået faktisk sto 120 m lavere enn det er i dag. Den lave vannstanden under siste istid gjorde at det var land noen steder hvor det i dag er havbunn.

DOGGERLAND – NORDENS ATLANTIS

Doggerland
Et av de stedene som det var land under istiden og hav i dag er et område vi kaller Doggerland. På kartet og på bildene kan du se hvordan man mener det så ut.

Doggerland var et beiteområde for mammuter, reinsdyr og andre landdyr, og antakeligvis jaktmarker for neandertalere. Her levde og døde massevis av dyr og det er derfor man i dag kan finne skjellet i området. Doggerland ble oversvømt da mellomistiden begynte og isen smeltet, og er i dag en del av havbunnen i Nordsjøen.

 

Mammut_og_menneske

Neste