Mammutar på havsbotten

 

Detta är en bild på en uppstoppad mammut. Mammuten var ett stort elefantlikande djur som levde i Norra Europa under den senaste istiden. Varje år så får fiskare i Nordsjön upp en stor mängd mammutskelett i sina nät från havsbotten. Men levde mammutar på havsbotten eller föll de i vattnet? Ta reda på vad som hände här.

 

mammut

Havsnivån under den senaste istiden

Under den senaste istiden, för ungefär 120 till 12 tusen år sedan, så var det mycket mer is på land än vad det är idag. Eftersom stora kvantiteter av vatten fanns på land i form av is, så var havsnivån ca 120 m lägre än vad den är idag. Den låga havsnivån betydde att land fanns på många platser där hav finns idag.

Doggerland, det norra Atlantis

Doggerland
En av platserna där det fanns land under istiden men hav idag är ett område som heter Doggerland. På kartan och bilden så kan du se hur man tror att det såg ut.

Doggerland var en betesmark för mammutar, renar, andra land djur och möjligtvis för neanderthalmänniskan. Så det var en plats där många djur levde och dog och därför en plats där man kan hitta deras skelett idag. Doggerland blev översvämmat när isen började smälta och är idag en del av havsbotten av Nordsjön.

 

Mammut_og_menneske

Nästa