Yhteenveto

 

Olet nyt oppinut, että vesi voi varastoitua jäätiköihin tuhansiksi vuosiksi. Jäätiköihin varasoituneen veden määrä vaikuttaa merenpinnan korkeuteen. Jään sulaminen kohottaa meren pintaa ja vastaavasti viimeisen jääkauden aikana merenpinta oli keskimäärin 120 metriä nykyistä alempana.

 

Kokeita

Olemme käsitelleet paljon jäätä mantereilla. Mitä jos jää onkin meressä? Pohjoisnapa on kokonaisuudessaan jään peittämä, mutta jää kelluu meressä. Mitä tapahtuu kun merijää sulaa? Selvitä asia kokeilemalla jompaa kumpaa näistä kokeista.

Miksi merenpinta ei kohoa kun Pohjoisnavan jää sulaa?

Miksi merenpinta ei kohoa kun Pohjoisnavan jää sulaa?

Sulavat jäävuoret – kokeile jääkuutiolla

Sulavat jäävuoret – kokeile jääkuutiolla


Seuraava