Oppsummering

 

Du har nå lært hvordan en isbre kan være et vannreservoir som kan holde på vann i tusenvis av år. Det betyr at havnivået endrer seg når isbreer smelter og at verdenshavene i gjennomsnitt var 120 m lavere under siste istid enn de er i dag.

 

Lab-øvelser

Vi har nå snakket om isbreer på land. Men hva med all den isen som man finner i havet? Hele Nordpolen er dekket av is, men det er is som flyter i havet. Hva skjer når havisen smelter? Gjør en av de to lab-øvelsene og finn ut av det.

Hvorfor stiger ikke havet når isen på Nordpolen smelter?

Hvorfor stiger ikke havet når isen på Nordpolen smelter?

Smeltende isfjell – et forsøk med en isblokk

Smeltende isfjell – et forsøk med en isblokk


Neste