Sammanfattning

 

Du har nu lärt dig hur vatten kan lagras som is på land för tusentals år, vilket betyder att när isen smälter så kommer havsnivån att ändras och det betyder även att världens havsnivå var 120 m lägre än idag under den senaste istiden.

 

Experiment

Vi har pratat mycket om is på land, men hur är det med den is som finns på havet? Hela Nordpolen är täckt med is men här flyter isen istället på havet. Vad händer när havsisen smälter? Pröva en eller två av experimenten och ta reda på det.

Varför stiger inte havsnivån när havsisen vid Nordpolen smälter?

Varför stiger inte havsnivån när havsisen vid Nordpolen smälter?

Smältande isberg – experimentera med ett block av is.

Smältande isberg – experimentera med ett block av is.


Nästa