Klimaendringer

 

Klimaet er aldri helt konstant. Som du så på forrige side, er klimaet forskjellig alt etter hvor man er på kloden. Og klimaet på et sted på kloden kan også endre seg over tid.

 

Store klimaendringer

istider Store klimaendringer har du allerede hørt om som endringene mellom istider og mellomistider. Svingningene mellom istider og mellomistider skjer fordi gjennomsnittstemperaturen på jorden endrer seg – klimaet forandrer seg. En istid varer ca. 100 000 år, og en mellomistid varer ca. 30 000 år. Siste istid endte for ca. 12 000 – 14 000 år siden.

Mindre klimaendringer

Men under både istider og mellomistider kan klimaet også endre seg, men med litt mindre variasjoner. Det vil si at det kan være mindre varme og kalde perioder f.eks. inne i en mellomistid. Vi skal nå se på et par eksempler.

 
Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Bildet viser en gjenoppført vikingkirke på Grønland.

Vikingene på Grønland

Da vikingene flyttet til Grønland for rundt 1000 år siden, var klimaet så mildt at de kunne dyrke korn. Omkring midten av 1300-tallet var klimaet blitt kaldere igjen, og det var vanskelig å dyrke noe som helst. Man mener at avlinger som slo feil flere år på rad, gjorde at vikingene forlot Grønland.


 
Den lille istid

Den kalde perioden som fulgte etter den varme perioden i vikingtiden, kaller vi den lille istid. Det var ikke en ordentlig istid, men det var en veldig kald periode. Den varte fra 1350 til 1850 og spesielt vinterne var mye kaldere i Europa sammenliknet med i dag.

 “The frozen Thames”, 1677, av Abraham Hondius.

“The frozen Thames”, av Abraham Hondius, 1677.

Bildet viser et maleri av Themsen, elva som renner igjennom London er helt isdekket. Maleriet er fra 1677 og i dag vil Themsen aldri få slik tykk is.


 

drivhuseffekt

Menneskeskapte klimaendringer

Lufttemperaturen har steget de siste par hundre årene. Temperaturstigningen henger sammen med at vi mennesker har begynt å slippe ut CO2 gjennom å brenne kull og olje. Dette øker drivhuseffekten, som gjør at jorden blir varmere.

Neste