Klimatförändring

 

Klimatet är aldrig konstant. Som du såg innan så varierar klimatet beroende på var du är på planeten och klimatet på en plats kan även ändras med tiden.

 

Stor klimatförändring

istider Den stora klimatförändring som ni redan känner till är den från istiden till den interglaciala perioden. Istiderna inträffar eftersom den globala temperaturen minskar, på grund av klimatförändringar. En istid varar ungefär 100 tusen år och en interglacial tid nästan 30 tusen år. Den sista interglaciala perioden tog slut för nästan 12-14 tusen år sedan.

Mindre klimatförändringar

Klimatet kan förändras under själva istiden och under den interglaciala perioden. Dock endast med mindre variationer. Så på grund av detta kan den interglaciala perioden både ha varma och kalla perioder. Vi kommer att se på två olika exempel på detta.

 
Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Photo taken by Hamish Laird of expeditionsail.com. Public domain.

Bilden visar en återuppbyggd Vikingkyrka på Grönland.

Norse på Grönland

När Nordmännen började bosätta sig i Grönland runt år 1000 så var klimatet milt nog för att odla majs. På mitten av 1300-talet var det dock så kallt igen att skördarna misslyckades och Nordborna var då tvungna att lämna Grönland.


 
Denna lilla istiden

Den kalla period som följde den varma perioden under Vikingatiden kallas för den lilla istiden. Det var ingen riktig istid men det var dock en väldigt kall period. Den varade från ungefär år 1350-1850, där speciellt vintrar i Europa var mycket kallare än idag.

 “Den frusna Thames”, 1677. Målare: Abraham Hondius.

“Den frusna Thames”, 1677. Målare Abraham Hondius.

En målning av den frusna floden Thames som rinner genom London. Målningen är från 1677, men idag skulle aldrig floden Thames frysa över helt.


 

drivhuseffekt

Klimatförändring orsakad av människan

Lufttemperaturen har ökat under de senaste hundra åren. Temperaturökningen är kopplad till ökade utsläpp av CO2 i atmosfären från mänskliga aktiviteter som förbränning av kol och olja. Förbränningen av dessa ämnen ökar växthuseffekten och gör Jorden varmare

Nästa