Drivhuseffekten

 

Jordens atmosfære fungerer litt som et drivhus for jorden. Den gjør at noe av den varmen som sola skaper, blir fanget nær jorda. Dette holder jorda varm og gjør den beboelig for mennesker. Drivhuseffekten er derfor en god ting.

 

Drivhusgasser

Drivhus
Atmosfæren består hovedsakelig av nitrogen (77 %) og oksygen (21 %), og de siste 2 % inkluderer mange forskjellige gasser. Det er noen få bestemte gasser i atmosfæren som forårsaker drivhuseffekten og derfor holder jorda varm.

De viktigste klimagassene er:

  • Karbondioksid, CO2
  • Metan, CH4
  • Dinitrogenoksid, N2O
  • KFK-gasser (Klorfluorkarbon)

Dessuten er vanndamp også en drivhusgass, men den er veldig ujevnt spredt i atmosfæren.

Trafik Når vi snakker om menneskeskapte klimaendringer, er det fordi mennesket har vært med på å endre det naturlige innholdet av drivhusgasser i atmosfæren. ko Blant annet har vi tilført atmosfæren mye CO2 gjennom forbrenning av kull og olje.

Man bruker f.eks. kull og gass til oppvarming av hus, og olje til f.eks. bensin til biler.

Metan er en veldig sterk drivhusgass som slippes ut i atmosfæren gjennom f.eks. kuas promp.

Neste