Växthuseffekten

 

Jordens atmosfär fungerar som ett växthus. Den fångar en del av den marknära värmen från Solen. Detta gör att Jorden håller sig varm och gör Jorden bebolig för människor. Växthuseffekten är en bra sak.

 

Växthusgaser

Drivhus
Atmosfären består till större delen av kväve (77%) och syre (21%) och de sista 2% av andra typer av gaser. Vissa specifika gaser i atmosfären orsakar växthuseffekten och håller Jorden varm.

De viktigaste växthusgaserna är

  • Koldioxid, CO2
  • Metan, CH4
  • Dikväveoxid, N2O
  • CFC-gaser

Vattenånga är också en växthusgas, men den är mycket ojämnt fördelad i atmosfären.

Trafik Vi talar om klimatförändringarna skapade av människan eftersom människor har förändrat den naturliga halten av växthusgaser i atmosfären. ko Vi har till exempel ökade CO2-nivåer genom förbränning av kol och olja. .

Kol och olja bränns för att värma upp hus, bensin till bilar etc.

Metan är en särskilt stark växthusgas och släpps ut av till exempel av kors rapningar.

Nästa