Jää ja ilmastonmuutos

 

Kun ilmasto lämpenee, merenpinta kohoaa. Tämä johtuu siitä, että jäät sulavat ja merivesi lämpenee.

 

Ilmaston lämmetessä merenpinta kohoaa sulavan jään takia, mutta se ei ole ainoa merenpintaa nostava tekijä. Ilmaston lämpenemisen lisäksi meret lämpenevät ja merivesi laajenee. Merien lämpölaajeneminen vaikuttaa myös merenpinnan kohoamiseen.

On arvioitu, että puolet merenpinnan kohoamisesta johtuu jään sulamisesta ja puolet lämpölaajenemisesta. Vuoden 1901 jälkeen merenpinnat ovat nousseet noin 1,7 mm vuodessa, mikä tekee 17 cm sadassa vuodessa.

Seuraava