Isbreer og klimaendringer

 

Når klimaet blir varmere vil havnivået i verdenshavene stige. Dette skjer både på grunn av issmelting, men også selve oppvarmingen av havet.

 

Når klimaet blir varmere vil havnivået stige på grunn av smeltevann fra isbreer på land. Men havet stiger ikke kun fordi det blir tilført mer vann. Et varmere klima vil også oppvarme havet. Når vann varmes opp vil det utvide seg. Denne utvidelsen gir også havnivåstigning.

Man mener at havet stiger like mye på grunn av smeltet is som på grunn av at vannet utvider seg. Havnivået har steget med rundt 1.7 mm per år siden 1901. Dette gir en samlet havnivåstigning på 17 cm på 100 år.

Neste