Is och klimatförändring

 

När klimatet blir varmare så kommer havsnivån att öka. Det sker på grund av smältande is och uppvärmning av havet.

 

När klimatet blir varmare så kommer havsnivån att öka på grund av den smältande isen. Men världens hav kommer inte endast att öka på grund av smältvattnet. Det varmare klimatet kommer också att värma upp havet och när havet blir varmare så expanderar det. Denna expansion bidrar också till havsnivåökningen.

Man tror för närvarande att havsnivåökningen består till lika mycket del av expansion och smältande is. Den globala havsnivån har ökat runt 1.7 mm per år sen 1901. Det ger en total havsnivåökning på 17 cm de senaste 100 åren.

Nästa