Hur stor är den Grönländska inlandisen?

Hur stor är den Grönländska inlandisen?


Varför ändras inte havsnivån när isen på Nordpolen smälter?

Varför ändras inte havsnivån när isen på Nordpolen smälter?


Smältande isberg – experimentera med ett block av is.

Smältande isberg – experimentera med ett block av is.


Hur smälter is?

Hur smälter is?