Velkommen til isbreskolen

Denne nettsiden er beregnet på barn i alderen mellom 12 og 14 år, og er ment som et undervisningsforløp i fagene geografi og geofag.

Elevene kan lære om klimaendringenes påvirkning på isbreer, iskapper og innlandsisen, og hva slags innflytelse dette har på havnivået. Undervisningsforløpet er utformet slik at elevene lærer grunnleggende terminologi innenfor temaene isbreer og klimaendringer. Etter dette kan læreren selv fylle ut et eller flere temaer med mer informasjon. Det er listet en del linker til andre undervisningsnettsider i menyen til venstre.

Følgende emner blir gjennomgått:

Isbreer på land: Grunnleggende forståelse av isbreer, iskapper og innlandsis og hvor i verden disse er lokalisert.

Isbredannelse og bevegelse: Hvordan isbreer dannes og hvordan de oppfører seg. Elevene vil lære om kalving av isfjell og dannelsen av morener.

Når isbreene smelter: Hva som skjer når isbreer smelter og hvordan dette påvirker havnivået.

Hvorfor smelter isbreene? : Hvordan klimaendringer påvirker isbreer. Drivhuseffekten blir også beskrevet.

Følg en forsker: To PhD-studenter forteller sin historie om hvordan de jobber med isbreer og klima.

Elevene klikker seg igjennom emnene hvor det underveis er små quizer med relevante spørsmål til hvert emne. Etter hvert emne er det en oppsummering av nye begreper som har blitt gjennomgått, samt quizer, øvelser og forslag til klassediskusjoner. Under «øvelser og forsøk» i menyen til venstre kan læreren få tips til svar på diskusjonsspørsmålene.

Under ”linker” i menyen til venstre finnes det flere linker til andre nettsteder der du kan finne mer kunnskap og mer utdypende undervisningsmateriale. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du vet om noen andre gode nettsider som vi ikke nevner her, eller om du har noen spørsmål til undervisningsopplegget.