Välkommen till isskolan

Hemsidan är till för skolbarn mellan 12 och 14 år. Den är tänkt som en undervisningskurs i områden som geografi och andra naturvetenskapliga ämnen. .

Skolbarnen kommer att lära sig om klimatförändringar och dess effekt på glaciärer, istäcken, inlandsisen och hur det påverkar havsnivån. Skolbarnen kommer att lära sig den grundläggande terminologin när de diskuterar is- och klimatförändringar. Lärarna kan följa upp detta med mer detaljerade områden om de vill. Ta gärna och titta på de andra länkarna till andra undervisningssidor i menyn till vänster.

Följande områden kommer att behandlas:

Is på land: Grundläggande kunskap om glaciärer, istäcken, inlandsisen och var på Jorden man kan hitta dem.

Formation och betende: Hur glaciärer formas och hur de beter sig: Eleven kommer att lära sig om kalvning och moränformationer.

När isen smälter: Vad händer när isen smälter och hur påverkar detta havsnivån?

Varför smälter isen?: Hur påverkar klimatförändringar landis? Inkluderat växthuseffekten.

Följ en forskare: Möt doktorander som arbetar med is och klimat

Eleven kommer att kunna bläddra sig igenom olika ämnen. Det kommer att vara små quiz genom det hela och efter varje ämne en kort sammanfattning med övningar och ideér för diskussion i klassrummet.

På länksidan finns det länkar till andra undervisningssidor som isskolan finner relevanta. Om du har några förslag som du tycker borde läggas till, eller andra frågor, tveka inte att kontakta oss.