Om isskolan

Utgivare:
Nordic centre of excellence SVALI (http://ncoe-svali.org)

Underhålls av:
The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Øster Voldgade 10
1350 København K
www.geus.dk

V. Signe Hillerup Larsen
Doktorand
e-mail: shl@geus.dk

Tveka inte att kontakta oss med rättelser eller goda idéer till förbättringar.

GEUSlogoSVALI_Logo_rgb


Om SVALI :
The Nordic Centre of Excellence SVALI kommer att studera grundläggande kryosfärprocesser genom att använda sig av fjärranalys, luftburna och in-situ-observationer och kommer att genomföra avancerad Earth System Modelling med fokus på landis i det Arktiska och Nord-Atlantiska området, med det yttersta målet att besvara dessa nyckelfrågor: Hur snabbt ändrar sig landisvolymen i de Arktiska och Nord-Atlantiska områdena och varför? Kommer dessa processer att fortsätta att accelerera? Vad är konsekvensen för havsnivån och havscirkulationen? Vilka konskevenser har detta för samhället? GEUS kommer att vara inblandat i att observera det nuvarande tillståndet av kryosfären, processtudier och ansvara för den uppsökande verksamheten hos centret.