Sammanfattning:

 

Vi har nu sett några exempel på is på land. Du skall nu veta och kunna förklara följande termer: :

  • Inlandsis
  • Istäcke
  • Glaciär
  • Istid och interglacialer

Vi har också gått igenom var man kan hitta glaciärer, istäcken och inlandsisar.

 

Klassrumsdiskussioner :

– Varför tror du att vi har perioder med istider och perioder med mindre is (interglacialer)?

– Vet du hur många människor som bor på Grönland?

– Lever eller bor det någon på Antarktis?

– Har du någonsin varit på en glaciär?

 

Övning: Hur stort är det Grönländska istäcket??

Hur stort är det Grönländska istäcket?

Nästa