Moräner

 

När en glaciär rör sig över land så kommer den att börja bilda moräner.

 

Istidslandskab

En glaciär som rör sig över land kommer att skjuta en massa sten och grus framför sig. Detta bildar en liten kulle framför glaciären som kallas för morän. I bilden så är moränen markerad med siffran 1.

Nästa