Moreenit

 

Kun jäätikkö virtaa maalla, se alkaa muodostaa reunamoreeneja.

 

Istidslandskab

Jäätikön virratessa maalla se työntää edellään kiviä ja soraa. Sora ja kivet kasaantuvat jäätikön etureunaan pieneksi mäeksi, jota kutsutaan reunamoreeniksi. Kuvassa reunamoreeni on merkitty numerolla 1.

Seuraava