Når isbreer smelter

 

I det siste avsnittet så vi på isbreer i balanse. Når klimaet endrer seg og blir varmere, vil det smelte mer is en det blir dannet ny, og isbreene blir mindre. De vil altså ikke lenger være i balanse.

 

Her er et eksempel fra Alpene:

Tschierva_1880
Dette er et bilde av isbreen Tschierva i Alpene, tatt i 1880 for over 130 år siden.

tschierva_2004
I 2004 ble det tatt et nytt bilde fra det samme stedet. På 124 år har isbreen trukket seg ganske mye tilbake.


Neste