Følg en forsker

 

Siden havnivået har stor betydning for mennesker og hvor man kan bosette seg, er vi veldig interesserte i å vite hvor mye isbreer smelter akkurat nå og hvor mye den vil smelte i framtiden. Det er et komplisert arbeid som forskere over hele verden samarbeider med.

 

En forsker er en person som arbeider med å få ny kunnskap om et bestemt emne. For å bli en forsker må man ta en forskerutdannelse ved Universitetet, og man kalles en PhD-student. Nå skal du møte to PhD-studenter som jobber med isbreer.

Møt Signe som jobber ved brekanten av innlandsisen på Grønland.

Møt Signe

Pierre-Marie Lefeuvre

Møt PiM som jobber på bunnen av en isbre.

Møt PiM