Om isbreskolen

Utgiver:
Nordic centre of excellence SVALI (http://ncoe-svali.org)

Vedlikeholdes av:
The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Øster Voldgade 10
1350 København K
www.geus.dk

V. Signe Hillerup Larsen
PhD-student
e-mail: shl@geus.dk

Du må gjerne kontakte oss hvis du har kommentarer til nettsiden eller forslag til forbedringer.

GEUSlogoSVALI_Logo_rgb


Om SVALI:
Et varmere klima har ført til endringer i kryosfæren, som er betegnelsen for alt frossent vann på landjorda, noe som betyr mer smeltevann og kalving fra isbreene som igjen fører til et stigende havnivå. Det at mer ferskvann renner ut i havet påvirker også havsirkulasjonen og den hydrologiske syklusen i Arktis. Disse endringene skjer raskere enn forventet. For å være i stand til å forutsi framtidig havnivåstigning er det nødvendig med en bedre forståelse av glasiologiske prosesser og inkludere dem i globale modeller. NCoE SVALI prøver å besvare følgende spørsmål: Hvorfor og hvor fort endrer isvolumet seg i arktiske og nord-atlantiske områder? Vil disse prosessene fortsette å akselerere? Hva er konsekvensene for havnivået og havsirkulasjonen? Hvilken betydning får dette for samfunnet?