Isbredannelse

 

Her kan du se tre bilder som viser hvordan en isbre blir dannet. I dette og neste avsnitt vil vi ha fokus på hvordan isen beveger seg, og hva som menes med at en isbre er i balanse.

 
Copyright GEUS

Copyright GEUS

En isbre oppstår når det snør mer om vinteren enn det smelter vekk om sommeren. For hvert år som går blir snøfonna større og større, fordi den nye snøen faller oppå fjorårets snø.


 

Copyright GEUS

Copyright GEUS

Isbreen vokser og snøen blir presset så hardt sammen at den blir til is. Isen begynner å bevege seg langsomt nedover. Den siger så langt ned at det er varmt nok til at den begynner å smelte om sommeren.


Copyright GEUS

Copyright GEUS

Bretunga vil på et tidspunkt nå så langt ned at isbreen smelter like fort som den beveger seg. Hvis klimaet ikke endrer seg, vil bretunga smelte like fort som det blir tilført ny is, og da vil den ikke endre form. Man sier at isbreen er i balanse.


Neste