Mannerjäätikön reuna-alueet

 

Mannerjäätikön reunat voivat näyttää hyvin erilaisilta. Suurimman osan vuodesta reuna-alueet ovat lumen peittämät, mutta kesällä lumi sulaa ja paljastaa alla olevan jään. Tässä on muutamia esimerkkejä.

 
Randen af indlandsisen

© GEUS

Ilmakuva Grönlannin mannerjäätikön reunasta.

Joillain alueilla jää suorastaan liukuu maisemaan. Jää on lumen peitossa lähes reunalle asti. Jään reunamilla on sulamisvedestä muodostuneita järviä.


Copyright GEUS

© GEUS

Jääseinämä Grönlannin mannerjäätiköllä.

Toisilla alueilla mannerjäätikkö päättyy pystysuoraan jääseinämään. Sulamisvesi voi kaivertaa puroja jään sisään. Kuvassa näet vesiputouksen paikassa jossa vesi virtaa jäätikön sisälle muodostuneesta tunnelista ulos. Jäätikön edustalla sulamisvedestä syntyy jokia.


Copyright GEUS

© GEUS

Jäätikön reunan tuntumassa mannerjäätikön pinta voi näyttää esimerkiksi tällaiselta.

Jäätikön reunamilla on myös alueita, joissa jäätikön pinta on lähes musta. Tumma väri johtuu jäätikön pinnalle kertyneestä pölystä ja muista epäpuhtauksista. Kuvassa näet myös jäätikön pinnalle muodostuneita järviä ja jokia.


Seuraava